Radyoaktif Kaynak İçeren Cihaz Bakım, Onarım

Kapalı radyoaktif kaynak ve radyoaktif kaynak içeren cihaz bulunduran ve kullanan işletmeler İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde periyodik olarak bu kaynakları sızıntı testine tabi tutmak ve gerekli bakım-onarım faaliyetlerini gerçekleştirmekle sorumludur. Olası bir radyasyon sızıntısı veya ihmalkârlık insan sağlığı açısından hayati tehlike arz etmekle birlikte işletmenin prestiji açısından da önemli rol oynamaktadır.

TAEK tarafından uygun görülerek tarafımıza sunulmuş olan lisanslar tahtında radyoaktif kaynak içeren cihazların bakım-onarım faaliyetlerini müşteri sahasında, yerinde hizmet olarak gerçekleştirmekteyiz.