Radyoaktif Kaynak İçeren Cihaz Demontaj

Bütün radyoaktif maddeler belirli bir yarı ömre sahiptir. Endüstride seviye-yoğunluk ölçüm cihazları, on belt analyser cihazları, paratonerlerde kullanılanlar, nükleer tıpta radyoterapi, teleterapi, brakiterapi, gamma-knife vb. cihazlarında kullanılan radyoaktif kaynaklar bu ömürlerini doldurduktan sonra atık olarak nitelendirilmektedirler. Bu bağlamda TAEK onaylı/lisanslı firmalar tarafından bu kaynakların demontajının yapılarak taşınması ve bertarafının yapılması gerekir. Bertaraf gereksinimi, radyoaktif kaynak içeren veya kontamine olmuş hurdalar içinde geçerlidir. TAEK’dan uygun görülerek tarafımıza sunulmuş olan 8553-KS-1 lisansı ile kapalı radyoaktif kaynakların demontajını yapabilmeye yetkili bir firma konumundayız.

Radyoaktif kaynak içeren cihazların demontajı sürecinde, yapılacak işlem firmamız tarafından tamamen kontrollü ve temkinli şekilde yürütülmektedir. Gerektiğinde müşteri sahasında demontaj öncesi keşif yapılmakta ve tehlike arz eden durumlar için risk analizleri yapılarak gerekli önlemler alınmaktadır. Bu düzeyde yapılan iş planlamasına göre hizmet verilmektedir. Demontaj faaliyetinin devamında ise atık durumuna dönüşmüş radyoaktif kaynak içeren cihazların;

  • Radyoaktif Maddenin Güvenli Taşınması Yönetmeliği hükümleri uyarınca, uygun şekilde paketlenmesi, etiketlenmesi,
  • Radyasyon ölçümlerinin yapılması,
  • Gerekli dokümantasyonun sağlanması,
  • Özel zırhlı taşıma araçlarımız ile gerekli bertaraf tesisine (Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi)  taşınarak Radyasyon Güvenliğinin sağlanması,
  • Bertarafında mahrece (Yurtdışı üreticisine) teslimatının yapılması için taşınarak radyasyon güvenliğinin sağlanması ve gerekli gümrükleme ve izin işlemleri için danışmanlık desteğinin verilmesi hizmetleri de istenildiğinde firmamız tarafından sunulmaktadır.

Ayrıca işletmelerde kullanılan endüstriyel sistemin değişikliği veya iptali durumlarında, sistemde kullanılan radyoaktif kaynaklarında yeni sisteme entegrasyonu gerekebilir. Bu durumda demontaj ve montaj faaliyetleri bir arada uygulanabilmektedir. Faaliyetlerimizin tamamı TAEK mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.