Radyasyon Ölçümü ve Analiz

İnsan sağlığını ölümcül derecede etkileyebilecek radyasyon tehlikesine karşı; Atomtek Nükleer Enerji A.Ş. olarak sunduğumuz çözümlerin tamamında radyasyon ölçümü ve ölçüm sonucunda elde edilen değerlerin işlenerek uygunluğunun kontrolü faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz. Farklı ışımalar yapan farklı izotoplar için ölçüm işlemlerinin profesyonelce yürütüldüğü ve ölçüm değerlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda bilgi ve tecrübelerimize dayanarak sonuç odaklı çözümler sunmaktayız. Ölçümlerimiz eğitimli uzman kadromuz ile en son teknolojiye sahip ve dünya üzerinde kullanımı standart haline getirilmiş ve uygunluğu belgelendirilmiş radyasyon ölçüm cihazlarıyla yapılmaktadır.