Eğitim ve AR-GE

Sürekli değişen ve gelişen Dünyamızda ve ülkemizde, günlük yaşamımızı etkileyen birçok alanda Eğitim ve Ar-Ge çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde nükleer enerji alanında yapılan faaliyetler, Eğitim ve Araştırma – Geliştirme çalışmaları, yasal ve mevzuat çalışmaları ile bunların desteklediği ve destekleyeceği diğer çalışmaların hızlandırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Nükleer enerji sektöründe öncü olan şirketimiz Atomtek Nükleer Enerji A.Ş. değişen ve gelişen çevre koşullarına ve teknolojiye ayak uydurmak durumundadır. Bu amaçla şirketimizde Eğitim ve Araştırma – Geliştirme’ye yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir.